Part-up Logo

Algemene Voorwaarden Part-Up B.V.

Versie: 1.0
Datum: 10 maart 2022

1. Definities

2. Ter beschikking stellen Software

3. Implementatie

4. Onderhoud en Ondersteuning

5. Vergoedingen en betaling

6. Aansprakelijkheid

7. Intellectuele eigendom en vrijwaring

8. Verwerking persoonsgegevens

9. Toepasselijk recht, bevoegde rechter en overig